top of page

עובדים קשה, מייצרים הכנסות אבל לא שולטים בתזרים וברווחיות ? 

לפגישת ייעוץ חינם

השאירו פרטים 

"רוב בעלי העסקים עובדים קשה, מצליחים לייצר את מחזור ההכנסות אבל לא מבינים לאן בורח הכסף - ללקוחות אלו סייענו ביצירת שינויים כלכליים מהותיים, והצלחנו לייצר שליטה מלאה על תזרים המזומנים ושמירה על הרווחיות לאורך זמן"

                         

 

                          דניאל ידובסקי, מנכ"ל שיערוך

ליווי עסקים בשיטת ה"מסלול הירוק"

שיטות ה"מסלול הירוק" מבוססת על ניסיון רב שנים בליווי עסקים ופיתוח מתודולגיה שמייצרת תוצאות בשורה התחתונה והחשובה ביותר - שורת הרווח  

 

שיפור תזרים המזומנים

ניהול שוטף של התזרים על ידי שיערוך

שיפור מתמיד בתזרים המזומנים של העסק  

 

שיפור הרווחיות

 • ניתוח הדוחות הכספיים, ההון העצמי, ימי מלאי, ימי ספקים, ימי לקוחות, יחס שוטף, יחס מהיר

 • נטרול נקודות סיכון וכשל

 • איתור נקודות קריטיות ונקודות כשל ונטרולן

 

שיפור בתנאי האשראי

 • ניתוח מבנה ההלוואות והחובות, ריביות , מסגרת אשראי, הלוואות מבנקים ואחרים.

 • מו"מ של שיערוך מול הבנקים ושיפור תנאי האשראי ב- 360 מעלות: מסגרת אשראי, הלוואה, הלוואה כנגד שיעבוד נכס, מחזור משכנתא, בטחונות, עמלות, ריביות.

 • שיפור בתהליכי גבייה מלקוחות

 

שיווק, מכירות ותמחור

 • שינוי תימחור לשיפור הרווחיות

 • ניתוח מכירות שוטף והשפעתו על תזרים ורווחיות.  

 • בניית תקציב הכנסות וקביעת יעדי המכירות ויעדים עסקיים  

 • בניית תקציב השקעות בשיווק ומכירות כמנוע עסקי  

 

חיסכון בהוצאות שוטפות והגדלת הרווח הגולמי והתפעולי

 • סקירה מקיפה של כל ההוצאות בעסק מגדולה עד קטנה ויצירה חסכון בכל סעיף

 

ניהול

 • קביעת סדרי עדיפויות בניהול (על פני התנהלות)

 • יצירת מנגנוני דיווח, שליטה ובקרה

 • חלוקת והגדרות התפקידים בחברה

 • גיוס, קליטה, ניהול שוטף ואף פיטורין של עובדים

 

הוזלת עלויות ביטוחים עסקיים

 • סקירת והורדת עלויות של כל הביטוחים העסקיים והאישיים - אחריות מקצועית, מוצר, חבות מעבידים, צד ג', ביטוחי מבנה ורכוש, ביטוחי חיים, ביטוח לאומי, ביטוח רפואי, ביטוחי רכבים.

 

ביטוח פנסיוני וכלכלת המשפחה של בעל העסק

 • יצירת תוכנית כלכלית למשק הבית של בעל העסק כחלק בללתי נפרד משגשוג כלכלי

 • מסלולי ביטוח פניסיוני והורדת עמלות ניהול.

 • בדיקת החיסכון ארוך הטווח. 

 

 

bottom of page