top of page
Screen Shot 2023-03-02 at 18.25.00.png
isrotel.jpg

עובדים, נהנים ולומדים לתואר ראשון בקמפוס אילת

תוכנית לחיילים\ות משוחררים\ות בודדים\ות
ולחיילים\ות שגדלו בפנימיות ללא עורף משפחתי

 בשיתוף רשת "ישרוטל"

חיילים וחיילות משוחררי/ות,
הכירו את המסלול המשולב של אוניברסיטת בן גוריון בשיתוף רשת ״ישרוטל״ - 
זאת ההזדמנות שלכם ללמוד לתואר ראשון, לאסוף חוויות, לרכוש ניסיון תעסוקתי משמעותי תוך קבלת סיוע ותמיכה!

מה כולל המסלול המשולב?

  • מסלולי לימוד למכינה ולתואר ראשון מלא ומוכר

  • מגורים ותנאי מחיה מסובסדים 

  • עבודה ברשת ישרוטל 

  • ֿמלגות, תמיכה כלכלית וסבסוד

  • חיי חברה וה-מ-ו-ן חוויות

מה זה קמפוס אילת? 

קמפוס אילת הוא אחד משלושת הקמפוסים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובסיום הלימודים התעודה המוענקת לבוגרי אוניברסיטת בן-גוריון באילת זהה לזו המוענקת ללומדים באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע (זאת מאחר שהרמה האקדמית באילת זהה לחלוטין לזו שבבאר שבע).

 

קמפוס אילת מציע לימודים בקבוצות קטנות ומעניק יחס אישי וליווי. הלימודים בקבוצות קטנות יוצרים קהילת סטודנטים וסטודנטיות מגובשת וקשרי מרצה-סטודנט מעולים. קשרים אלו מגדילים את הסיכוי שלכם להצליח בלימודים. צוות הקמפוס שם את הסטודנט במרכז, שואף להצלחתו ומעניק יחס אישי תומך. שילוב כל הגורמים הללו מגדילים באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה בלימודים.

המסלול כולל לימודי מכינה (השלמה ושיפור בגרויות) ולימודים לתואר ראשון. 

כיצד מתקדמים?

מעיינים בעלון המידע המלא ובו כל הפרטים והתנאים:

בודקים התאמה ומבררים פרטים נוספים:

bottom of page