top of page
corona.jpg

פורטל פנימי
סיוע מהקרן בערבות מדינה

logo.png

שלום,

אנו במומנטום מרכזים, בשגרה וגם בעת הזו, נתח עיקרי של פעילות גיוס אשראי מהקרן בערבות מדינה ומ-15 מקורות מימון נוספים ומגוונים.

לאור המצב, הפרסומים הרבים והשינויים התדירים, ריכזנו עבורכם כאן את כל המידע והשאלות הנפוצות באשר לקבלת מימון סיוע מהקרן בערבות מדינה במסלול הייעודי למשבר הקורונה.

אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומאחלים לכולנו בריאות וחזרה מהירה לשגרה.

כיצד עובד התהליך?
נכון לכתיבת שורות אלו, ולאחר שינויים תכופים רבים בימים האחרונים, תהליך הגשת הבקשה לקרן בערבות מדינה הנו כדלקמן: 

  • הכנת הבקשה והמסמכים הנדרשים למסלול הקרן  

  • פתיחת בקשה באתר באופן עצמאי או ע"י הגורם המקצועי המסייע 

  • הבקשה עוברת לטיפול סניף הבנק 

  • סניף הבנק יוצר קשר ומבקש את מסמכי בקשת המימון 

  • הסניף קולט את בקשת המימון ומטפל בהתאם לנהלי הבנק 

 

דברים שחשוב להבין בתהליך: 

לכל אורך המשבר מנהלים הדרגים הפוליטיים והמקצועיים במדינה מסע הסברה כדי להרגיע את המשק. 

חלק ממסע ההסברה זה, הנו הצגת הקרן בערבות מדינה וההקלות בה כ-'הזרמת חמצן' זמין לעסקים, וזאת בקלות ונוחות. 

אז נכון, תנאים פיננסים שופרו (ראו מטה), וכן נעשה ניסיון לקצר את שרשרת הטיפול ולפסוח על הגוף הבודק מטעם המדינה ולהעביר את הבקשות ישירות לבנקים. 

מצד שני, חשוב להבין, הבנקים מצידם הונחו לכבד את תנאי הקרן החדשים, אבל מבחינת הבנקים המסלול הוא העמדת הלוואה לכל דבר ועניין והם דורשים בקשת מימון סדורה בדומה לבקשות שקיבלו טרם המשבר. הדברים מייצר הדים רבים במדיה בימים האחרונים:

bottom of page