top of page
נשמח להיפגש, להכיר ולחשוב יחד על דרכים לשיתוף פעולה

פייב סטארס עוסקת בשיווק פרויקטים למגורים מאז 2008. החברה מלווה חברות בניה, יזמנים וקבלנים לכל אורך הדרך, משלב התכנון ועד מסירת מפתח אחרון לדיירים. החברה מתאימה לכל פרויקט פתרונות שיווק יעילים, מדויקים וחכמים, במטרה לעמוד ביעדי השיווק והמכירות.

מודל שיווק ומכירות מלא ליזמי נדל"ן

5stars מציעה מודל מיקור חוץ לתהליך שיווק ומכירות כולל, מקיף וייצוגי
  • בניית קמפיין - בניית מסרים שיווקיים ותוכנית קידום ומדיה רזה ויעילה

  • מודל יוזמה והובלה – האחריות על צד השיווקי עלינו, תפקידו ליזום ולהוביל את הפרויקט

  • התאמת הצוות להתמחות הנדרשת - פרויקטים גדולים, יוקרה, תמ"א ופריפריה (לרבות כ"א מקומי)

  • מקסום פיננסי של תהליך המכירות במיזם - התאמת היעדים לתזרים המזומנים ולרווחיות הרצויה

  • שקיפות וניהול - מערכת ניהול הזדמנויות ודיווח רציף לכל הצוות

פרויקטים לדוגמא:
bottom of page